Autocamperpladser med overnatning ved Enghave Dyre- og Naturpark. Indkørsel Lindknudvej 9c

Adgang til Dyreparken foregår fra Surhavevej 14a (hovedindgang)

Vi modtager også Pintrip kunder I sommerferien er det muligt at købe mad i vores grillbar kl. 11-15.

 • Tømning og påfyldning på pladsen
 • Betaling forgår ved pladsen 
 • Bortskaffelse af affald
 • Brandslukker forefindes ved grillbaren
 • Der er ingen natbelysning
 • Vi tilbyder strøm
 • Vi tilbyder en beliggenhed mellem dyreindhegningerne
 • Parkering ved Grillbaren og fiskesøerne 
 • Adgang til P-pladserne uden betalingsanlæg
 • Parkeringsområdet har græs og stabilt grus som underlag. 
 • Vi har masser af plads om autocamperne. Min. 4x10 meter

Veje:
Vejene på området er brede og farbare for køretøjer med en totalhøjde på 4 meter. På parkeringsområdet er køreveje min. 8 meter bredde, således at lange autocampere kan manøvrere.

Bortskaffelse af affald:
Mulighed for at bortskaffe husholdningsaffald forefindes.

Pladsens bundforhold:
Autocamperpladserne er plane og med velfungerende vandafledning/ -opsugning. Underlaget kan klare køretøjer med en vægt på op til 4,5 tons og pladsen klarer en længde på mere end 10 meter.

Frisk - og spildevand:
Vi har et servicehus i forbindelse med fiskesøerne, der giver mulighed for både levering af frisk vand og håndtering af toiletaffald og spildevand

Strømforsyning:
Autocamperpladserne har strømforsyning og strømudtag der er CE mærket. Med forlængerledning kan vi forsyne autocampere op til 25 meter fra nærmeste strømstander.

Har du spørgsmål 

kontakt Niels på 28900586

Autocamperpladser med overnatning for 100 kr/nat (særpris for Pintrip kunder)